AVUI A POL

QUINA ÉS LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CLUB?

25/05/2018
A manca de respostes oficials fem un petit recull de les preguntes sobre les principals magnituds financeres de l'entitat per mirar d'esbrinar si existeix o no un forat econòmic.

Redacció 7:30h Les declaracions de Gerard Moreno titllant la situació econòmica del club de "molt greu" sumades a les expressions del Director General Corporatiu Roger Guasch a COPE, en les que va anunciar vendes, augment del preu de carnets i que calia fer un esforç comú per "salvar" el club han alimentat una sensació de desgavell econòmic que d'altra banda el club no ha volgut contrarestar en declaracions oficials. 

En aquest article fem un breu recull de les preguntes que a hores d'ara es fan molts socis a les quals tractem de donar resposta, amb dades que provenen de documentació oficial del propi club, a l'espera que sigui l'entitat la que doni resposta a la percepció generalitzada de 'forat econòmic'. Cal dir que, a banda, ens hem posat en contacte amb el club per demanar un aclariment oficial al que aquí s'exposa. 

Perquè l'Espanyol ha de vendre per 17M€?

L'Espanyol ha de vendre per aquesta quantitat perquè així ho va decidir el consell a l'hora d'efectuar el seu balanç per tal d'equilibrar els seus comptes. Els diners per vendes estan contemplats dins la memòria que el club va facilitar als accionistes a la passada junta d'accionistes de desembre 2017 sota el concepte: "Resultado por compraventa y cesión de jugadores" i consigna 17.237.000 euros.

Informacions a les que va tenir accés PericosOnline situaven aquesta quantitat com menor, donat a la venda de Javi Fuego al mercat d'hivern i l'impacte de l'estalvi de la seva fitxa.  

Què passaria si no es vengués per aquesta quantitat?

Si l'Espanyol no ven per aquesta quantitat incorrerà en pèrdues. Donat que malgrat que el seu resultat d'explotació és positiu, (466.000 €) les amortitzacions aplicades (11M€) i les despeses financeres (5,2M€) el faríen generar pèrdues per valor d'uns 16M€.

Què passa si es ven?

Si les vendes es realitzen tal com estan pressupostades l'Espanyol generarà 1.1M€ de benefici, suposant que la resta de magnituds d'ingressos no s'hagin escapat al control pressupostari.

Quines són aquestes magnituds?

L'Espanyol te pressupostats uns ingressos de 75.068M€ dividits en tres grans àrees. La que no pateix cap canvi és la que suposa el 68% del seu pressupost, els drets televisius, que signifiquen 51.125M€ a la present temporada. Les altres dues grans àrees són:

Abonats i taquillatge: 10.300M€
Ingressos comercials i altres: 13.634M€

No tenim informació de si el club ha complert o no els objectius en aquestes dues àrees si bé els controls econòmics de La Liga asseguren que no pot haver-hi grans desviacions.

També cal tenir en compte ingressos que no estaven pressupostats com per exemple els 5.7M€ que el club va ingressar recentment per la indemització de Dani Jarque. El club només havia consignat 2,5, el que representa un ingrés addicional no contemplat al pressupost.

Com controla La Liga aquests paràmetres?

Ho fa en base a uns controls a l'hora d'acceptar els pressupostos dels equips, exemples:

El ticketing pot ser el de la temporada anterior, o la mitjana de les últimes tres temporades, però mai una projecció (el mateix per a abonaments).

Solament es poden projectar ingressos d'sponsors presentant els contractes signats (La Liga disposa de tots els contractes).

La Liga revisa les xifres, els comptes anuals (tancades i nou pressupost), la tresoreria (tancada i nou pressupost; en aquest últim cas, assegura que cada mes es puguin pagar les despeses dels contractes jugadors proveïdors, etc..

És a dir, les xifres estan auditades per La Liga, per la qual cosa no hi ha possibilitat d'enganys.

Recentment el club ha anunciat que ha rebut la llicència UEFA que també audita els comptes del club. I contràriament a altres anys on s'havia obtingut amb certs problemes -inclús se'ns havia denegat en primera instància- ha estat sense cap salvedat i al corrent de pagament amb els jugadors.

Aquest any, rebrem el mateix de drets televisius?

La recta final de l'Espanyol de Gallego assegura que els diners que rebrà el club per drets televisius s'apujaran una mica. Una projecció orientativa els situaria en 53,5M€.

L'11ª posició ha estat bona per què es comptabilitzen els darrers la temporada actual i les darreres cinc i pel proper ratio ja no compta la posició 14 assolida fa sis temporades.

Per què cal vendre abans del 30 de juny?

A 30 de juny es tanca l'exercici, en el que s'ha d'assolir el pressupost fixat a inicis de temporada. Si l'Espanyol tingués pèrdues aixó podria tenir conseqüències adverses. Pel club, veuria com el límit salarial rebria un reajust a la baixa per part de La Liga. Per Rastar, òbviament també tindria impacte en els seus comptes i podria contribuir a depreciar encara més el valor de les seves accions.

Quin és el deute del club amb Rastar?

A juny de 2017 el club va presentar un deute net de 96,7M€, part del qual ja ha liquidat durant aquest exercici, doncs part eren els pagaments de l'històric amb Hisenda que l'Espanyol i els deutes contrets amb l'Ajuntament. Del total que pugui restar, i que l'Espanyol presentarà a data 30 de juny, 67M son deute que l'Espanyol manté amb Rastar Group mitjançant diversos préstecs participatius.

Existeixen venciments del deute amb Rastar?

L'Espanyol abona els interessos anuals pel préstec participatiu a Rastar Group a un interès, si ens basem amb l'interès oficial dels diners a les dates de l'operació, entre el 3% i el 4%. De moment no ha abonat res del principal, tan sols interessos que es paguen a Rastar Group com a principal creditor del club.

Les previsions del Pla Director 2020 eren de netejar el deute en cinc anys, a comptar a partir de 2016. Aquest pla és actualment en reelaboració per part del Director General Corporatiu. Cal veure si es manté la intenció de liquidar el deute amb cinc anys.

En premsa, (Economia Digital, novembre 2017) sense que el club hagi negat el contrari, s'ha publicat que durant aquest exercici s'havien d'abonar 2,6M€. mentre que a la 19/20 hi havia un pagament previst de 34M€. A la 20/21 6,2M€. i la resta al 2023. Aquestes quantitats corresponen a diversos prèstecs participatius que sumen el conjunt del deute amb Rastar. 

No obstant per tractar-se d'un crèdit del màxim accionista, es podria contemplar una modificació o extensió si el club ho requereix, com és lògic. L'Espanyol, de fet, sempre ha treballat internament amb aquesta possibilitat.

Quants diners cal que s'obtinguin per vendes?

En principi, per quadrar els comptes del club tan sols 17M€. Una altra cosa és si es vol tornar deute a Rastar Group, presentar beneficis superiors als 1,1M€ estipulats per millorar els números de l'entitat o bé pal·liar les desviacions que puguin existir al pressupost de les quals no hi ha constància pública.

Com quedarà l'any vinent el límit salarial?

Aquest any el límit salarial estava en 60M€. Contràriament al que es va dir no es va arribar a exhaurir totalment. A l'Espanyol li quedava encara un remanent de 400.000 €. De fet, a les despeses de personal presentades a la memòria, ja es veu que aquesta quantitat, sumant fins i tot al personal no esportiu, mai es va assolir (59,2M€).

La Liga publicarà aquest exercici el nou límit salarial del club que en cap cas baixarà del de la 17/18 i podria incrementar-se lleument.

Actualment, la majoria d'aquest límit salarial ja està gairebé compromès, exceptuant els salaris dels jugadors que seran baixa a l'entitat i les entrades econòmiques procedents de fitxatges, si es decideix invertir-les a la plantilla. També cal contemplar que alguns jugadors tenen revisions automàtiques de les seves fitxes que van a l'alça a la 18/19.

És necessari abaixar el límit salarial per l'any vinent?

En principi no, tret que l'Espanyol vulgui fer un estalvi de plantilla per destinar els diners de la part esportiva a altres menesters (per exemple, abaixar deute). O bé com a precaució per a una possible baixada d'ingressos.

Per què es parla doncs d'ajustos als salaris de més de 10M€?

És evident que el gran problema del club no és només que la massa salarial estigui disparada en relació al pressupost total, ja que gairebé a tots els clubs de primera passa el mateix. El problema més greu és que està mal repartida o inflacionada en jugadors que no tenen pes específic en l'equip.

Cal dir que la massa salarial està ja signada i els seus contractes acceptats per La Liga així que és molt poc probable que els jugadors amb contracte en vigor acceptin rebaixes dels seus emoluments als quals l'Espanyol pot fer front, doncs té els diners. Una altra cosa és que hagin esdevingut inversions errònies o excessives. 

Una altra cosa seria si l'Espanyol vol retallar diners de la seva plantilla per dedicar-los a altres questions, o be a retallar el deute amb Rastar Group. 

 Conclusions:

-La situació econòmica del club a la vista de les xifres presentades per l'entitat en cap cas pot considerar-se greu. Malgrat es puguin haver produit petites modificacions al pressupost que públicament es desconeixen.

-L'Espanyol només necessita vendre per valor de 17 milions aquesta temporada per quadrar comptes. Caldria que s'expliqués quin és el destí al qual es vol dedicar les altres vendes, i per què.

-La política de vendes dependrà en gran mesura de la necessitat de Rastar Group per liquidar els crèdits concedits a la nostra entitat.