AVUI A POL

DES DE LA GRADA CANITO DEFENSEN QUE NO EXISTEIX CAP MOTIU LEGAL NI REGLAMENTARI PER A LA PROHIBICIÓ D'ACCÉS AL CAMP

01/04/2018
L'entitat ha denegat l'entrada a la immensa majoria del socis de la grada per la negativa, quatre mesos després de signar les condicions d'accés a la grada d'animació, a cedir les dades personals dels seus integrants per estar dins d'un fitxer policial

Redacció, 22:15h Avui s'ha produït una incidència a l'estadi de Cornellà-El Prat, quan segons expliquen els responsables del grup, el club ha denegat l'entrada a la immensa majoria del socis que integren la Grada Canito, una mesura adoptada per l'entitat que respon a la negativa dels socis a signar l'annex a les condicions pactades al seu dia. A l'estiu i amb caràcter previ al començament de la temporada, tots els integrants van signar un document de condicions d'accés a la grada d'animació: la qüestió rau en que 4 mesos més tard el club exigeix que tots els integrants signin un annex a aquestes condicions en les quals es faculta a l'entitat a fer una cessió de les dades personals dels seus integrants per tal d'estar dins d'un fitxer policial. Segons expliquen els responsables de la grada d'animació, els seus integrants es neguen a fer-ho, ja que per accedir a la Grada Canito ja s'ha de complir el requisit de no tenir antecedents penals, circumstància que compleixen sense excepció tots els seus integrants i per tant, no volen signar aquesta cessió de dades per la qual no venen obligats ni legalment ni reglamentària.

Aquest diumenge, l'accés no ha estat denegat pels Mossos d'Esquadra ni cap Força d'Ordre Públic, que seria segons ens expliquen els mateixos responsables l'interessat en l'obtenció d'aquestes dades, ja que el no cedir les mateixes no suposa cap infracció ni cap incompliment, per la qual cosa consideren des del grup no existeix cap motiu per denegar l'entrada als integrants. En aquest sentit, consideren que la mesura adoptada pel club entra en clara contravenció del que es va pactar al seu dia amb tots els seus integrants i sense que existeixi cap motiu ni legal ni reglamentari per a la prohibició d'accés a les instal·lacions del camp. Entenen els membres integrants de la Grada que això suposa un canvi i modificació de les condicions i que no existeix l'obligatorietat de cedir les dades personals, un cop es verifica que l'integrant de la grada no té antecedents penals.

L'aspecte que presentava Cornellà-El Prat a l'inici de l'encontre